Algemene Voorwaarden

Door de website te gebruiken, wordt u geacht kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren. Wij adviseren u om ze aandachtig te lezen en er een kopie van te bewaren. Gebruik de website niet als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Auteursrechten

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd. U kunt websitepagina’s op het scherm bekijken en uittreksels daarvan afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
U mag een kopie van een dergelijk uittreksel aan derden verstrekken, op voorwaarde dat:

  1. Het extract is voor eigen persoonlijk gebruik
  2. De kopie wordt niet geleverd als onderdeel van of opgenomen in een ander werk, website of publicatie
  3. De kopie wordt niet direct of indirect geleverd in ruil voor commercieel gewin
  4. De derde partij wordt ervan op de hoogte gebracht dat de bron van de kopie deze website is en dat deze algemene voorwaarden op hen van overeenkomstige toepassing zijn.

Niets van deze website mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, overgedragen of opgeslagen op een andere website in enige andere vorm van elektronisch medium.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

We zullen onze redelijke inspanningen doen om u een snelle en voortdurende service te bieden. We garanderen echter niet dat de website of de service die deze biedt ononderbroken of zonder vertraging zal verlopen of dat deze ongewijzigd zal blijven.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Hoewel we naar alle redelijkheid inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct en betrouwbaar is, wordt geen garantie gegeven, noch expliciet noch impliciet, voor de juistheid of volledigheid van die informatie. De website bevat hyperlinks naar een aantal websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. We hebben geen controle over of eigendomsbelang in een van deze websites en bieden als zodanig geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of enig ander aspect van dergelijke sites, en sluiten alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van diezelfde.

De website bevat inhoud en diensten (“services van derden”) die eigendom zijn van en/of worden beheerd  door externe serviceproviders (“externe providers”) en niet door ons. In voorkomend geval geschiedt de levering van externe services aan u door externe providers volgens de voorwaarden van de betreffende externe provider. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf bewust te zijn van dergelijke voorwaarden en bepalingen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de levering van externe services aan u door externe providers en uw enige rechtsmiddel voor het niet leveren van dergelijke externe services is tegen de relevante externe providers.

Vragen

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle vragen die u indient snel worden behandeld, kunnen we niet garanderen dat uw vraag altijd binnen de door u gewenste termijn wordt behandeld. Als uw aanvraag wordt ingediend bij een externe leverancier, zullen we uw aanvraag niet noodzakelijk lezen of inzien. We kunnen geen volledige vertrouwelijkheid garanderen en raden u aan geen gevoelige informatie, of informatie die als een handelsgeheim kan worden geclassificeerd, via internet op te nemen.

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Salcura Limited, handelend onder de naam Salcura Natural Skin Therapy (“Salcura”, “wij” of “ons”). Het bedrijf is geregistreerd onder de registrar van bedrijven in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 04424971. Als u vragen hebt over onze algemene voorwaarden, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@salcura.nl

PROMOTIES (KORTINGSCODES, PROMOTIONELE PAKKETTEN, AANBIEDINGEN VOOR PRODUCTBUNDEL)

Slechts één promotie per transactie toegestaan. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt met andere speciale aanbiedingen. Verdisconteerde / kwijtgescholden portokosten worden niet beschouwd als een promotie-aanbieding. Speciale aanbiedingen voor producten zijn afhankelijk van voorraadniveaus. Er kunnen geen aanbiedingen of kortingen met terugwerkende kracht worden toegepast op bestellingen. Er zijn geen contant geld of productalternatieven voor aangeboden promoties. Uw 30 dagen geld-terug-garantie wordt niet beïnvloed door enige promotie of aanbieding. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. Salcura behoudt zich het recht voor om promoties te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te annuleren.

EIGENDOM VAN RECHTEN

Het eigendom van alle rechten, inclusief auteursrechten, met betrekking tot deze website berust bij Salcura Limited. Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan ervan of anders dan voor eigen, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder de toestemming van Salcura Limited. U mag op geen enkele manier iets op deze website wijzigen, verspreiden of opnieuw plaatsen.

AANVAARDING VAN UW BESTELLING

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Door u geplaatste bestellingen zijn een aanbod tot aankoop en worden door ons geaccepteerd onder voorbehoud van beschikbaarheid van de voorraad tegen de vermelde prijzen en op voorwaarde dat uw betaling volledig door ons is ontvangen. Wij vereisen volledige betaling van de goederen voordat uw bestelling kan worden geaccepteerd. Zodra uw betaling door ons is ontvangen, sturen we een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres om onze acceptatie van uw bestelling te bevestigen. Na acceptatie van uw bestelling, zal verzending naar uw adres worden geregeld. De voltooiing van het contract tussen u en Salcura Limited zal worden geperfectioneerd wanneer we de goederen naar u verzenden. Het verkoopcontract wordt gesloten in Grimsby, Engeland, en de contracttaal is Engels. Graag accepteren wij bestellingen op voorwaarde dat deze voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door onze klanten zijn. Wij accepteren geen bestellingen die zijn bedoeld voor wederverkoop of distributie voor commerciële doeleinden. Het doorverkopen van producten die op de Salcura-website zijn gekocht zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salcura Limited, is niet toegestaan.

ERKENNING VAN UW BESTELLING

Op voorwaarde dat u ons uw juiste e-mailadres hebt verstrekt, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen.

BESCHIKBAARHEID

Alle artikelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. In het geval dat het item dat u wilt kopen niet beschikbaar is, zullen wij u onmiddellijk een e-mail sturen om u te informeren. Als uw bestelling is vertraagd omdat we op voorraad wachten of om een andere reden, zullen we er alles aan doen om u op de hoogte te houden en de herziene leveringstijd te bespreken.

PRIJZEN

Prijzen en aanbiedingen zijn geldig zoals geadverteerd en kunnen van tijd tot tijd veranderen. De EUR-prijs van een artikel is inclusief Nederlandse btw.

BETALING

We hebben ervoor gekozen om Securetrading en Paypal te gebruiken als onze betalingsverwerkers, waardoor we betalingen in de volgende vormen kunnen ontvangen: Visa, Mastercard, Maestro of rechtstreeks van het Paypal-accountsaldo van de klant.

Redenen om voor Securetrading te kiezen
Securetrading stelt ons in staat om creditcards en betaalpassen te accepteren via de meest betrouwbare en veilige internetbetaalgateway. Securetrading voldoet aan niveau 1 PCI DSS [http://www.securetrading.com/download/PCI%20Certificate_SecureTrading09.pdf] en heeft een zeer gerespecteerde reputatie. Bij het afrekenen wordt u doorgestuurd naar de beveiligde betalingspagina van de gateway, zodat uw kaartgegevens veilig worden verwerkt.

Redenen om voor Paypal te kiezen
1. Paypal respecteert uw privacy. U kunt het privacybeleid van Paypal hier bekijken [https://www.paypal.com/au/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside].
2. Paypal gebruikt de beste commercieel beschikbare technologie en procedures om de veiligheid van uw online transacties te beschermen. Bekijk hun gegevensbeveiliging en codering [http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/security-outside]
3. Paypal biedt kopers bescherming via hun klachtenproces voor kopers [http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/buyer-complaint-outside].

De belangrijkste reden waarom we Paypal gebruiken, is voor uw en onze veiligheid. We komen NOOIT in contact uw krediet- of bankgegevens, zodat u weet dat we deze nooit kunnen misbruiken en dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat iemand op onze site binnendringt en deze steelt.

VERZEKERING

De goederen die u bestelt, worden door ons of door onze agenten verzekerd tijdens het transport en tot het punt van aflevering op uw adres.

ANNULERING DOOR ONS

We zullen ernaar streven uw bestellingen zo goed mogelijk uit te voeren. We behouden ons echter het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

1. We hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren
2. Wij bezorgen niet in uw regio of land

In geval van annulering nemen wij per e-mail contact met u op en zullen uw account zo snel mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen na uw bestelling opnieuw crediteren.

UW RECHT OM DE bestelling TE ANNULEREN

U hebt het recht om goederen te annuleren zodra uw bestelling is geplaatst en tot 14 dagen na ontvangst van uw levering. Restitutie omvat de kosten van levering aan de klant. Kosten van retourzending voor rekening van de klant, tenzij producten defect of beschadigd zijn of het verkeerde artikel is verzonden.

retourneren

Raadpleeg ons speciale pagina over retourneren hier: https://salcura.nl/retourneren

UW ACTIVITEIT EN UW COMPUTER

U mag deze website op eigen risico gebruiken en het is vanzelfsprekend dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze site en voor uw communicatie en activiteiten met betrekking tot deze site. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen of defecten. Het is echter uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste apparatuur gebruikt om deze website te gebruiken en om alles dat deze kan beschadigen, te screenen.

INHOUD

Bij de voorbereiding van de inhoud van deze website is alle zorg besteed om ervoor te zorgen dat de items en voorwaarden nauwkeurig worden beschreven. Er kunnen echter van tijd tot tijd technische onnauwkeurigheden en / of typografische fouten zijn. Er kunnen van tijd tot tijd kleine variaties zijn in stijl- of kleurreproductie, of in tekstbeschrijvingen. Voor zover wettelijk toegestaan, is Salcura Limited niet aansprakelijk voor claims, zowel direct als in termen van gevolgschade met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie in een van de secties van deze website, ongeacht of deze voortvloeit uit plichtsverzuim, schending van contract, nalatigheid of enige andere manier.

HANDELSMERKEN

Op onze website zijn alle handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo’s het eigendom van hun respectieve eigenaars. Salcura geeft geen directe of impliciete toestemming voor het gebruik van dergelijke merknamen, foto’s, productnamen of titels of auteursrechten die aan derden toebehoren, en dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar vormen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze website, alle inhoud die hierin is opgenomen en elk contract dat tot stand is gekomen als gevolg van het gebruik van de website, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Geschillen worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle contracten worden in het Engels gesloten.

situaties buiten ONZE CONTROLe

We zijn niet in strijd met deze overeenkomst of anderszins aansprakelijk voor enige vertraging in de prestaties als voor zover vertraging of mislukking het gevolg is van omstandigheden buiten onze redelijke controle met inbegrip van, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

MEDEDELINGEN

Onze algemene voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze website kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt en we raden u aan onze website regelmatig te controleren op wijzigingen in onze algemene voorwaarden.

GEREGISTREERD ADRES

Salcura Skincare, Unit 8 – Kempton Gate, Oldfield Road, Hampton, Middlesex. TW12 2AF England

DISCLAIMER

Voor zover toegestaan ​​door de wet en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Salcura Limited, haar directeuren of werknemers, is Salcura Limeted niet aansprakelijk jegens u vanwege enige vertegenwoordiging (tenzij frauduleus), of een impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of een plicht volgens het gemene recht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het contract, voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of schade (hetzij voor winstderving of anderszins), kosten, uitgaven of andere claims voor welke vergoeding dan ook (hetzij veroorzaakt door nalatigheid van Salcura Limited, haar directeuren, werknemers, agenten of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. De levering van de producten of het gebruik ervan of de wederverkoop door u, en de volledige aansprakelijkheid van Salcura Limited onder of in verband met het contract zal de prijs van de producten niet overschrijden, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of worden geacht in strijd met het contract te zijn vanwege vertragingen bij de uitvoering, of niet-nakoming van een van onze verplichtingen met betrekking tot het door u bestelde product, als de vertraging of het verzuim te wijten was tot elke oorzaak buiten onze redelijke controle. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Auteursrecht en handelsmerk De inhoud van deze pagina’s (inclusief afbeeldingen, ontwerpen, logo’s, foto’s, geschreven tekst en ander materiaal) zijn het handelsmerk of geregistreerde handelsmerk van Salcura Skincare of zijn leveranciers van inhoud en technologie of hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

Bijgewerkt 25/09/2018